Werkwijze

Juffrouw Helderder heeft een persoonsgericht aanpak en biedt organiseer- en opruimprincipes die op maat zijn. Uiteraard laat Juffrouw Helderder zich inspireren door opruimgoeroes als Marie Kondo, maar zij hanteert niet één methode.

Afhankelijk van de situatie zal er gestart worden met een kennismakingsgesprek die geheel vrijblijvend zal zijn. In dit gesprek inventariseert zij de situatie en zal zij met een coachingsvoorstel en prijs komen.

Wanneer er wordt besloten een coachingstraject in te gaan, zullen er afspraken gemaakt worden en deze ondertekend door alle betrokken partijen. Dit lijkt heel formeel, maar is echt om misverstanden te voorkomen en het werkt lekker verhelderend.

In de coaching zullen er een aantal zaken aan de orde zijn. Bijvoorbeeld: Wat zijn jou barrières en wat is jou doel. Tevens zal zij jou tools geven waardoor jezelf inzicht krijgt in je situatie en de mogelijkheid ontwikkeld om hierin de toekomst mee om te gaan. En niet te vergeten, Juffrouw Helderder coacht naar meer rust, ruimte en overzicht in jou leven.